Вие сте тук

Март 2013

Евелина Баршчук - Стажантка от Полша

От 1 март до 1 юни 2013 Евелина Баршчук ще стажува в Сдружението.

След като се е запознала с дейността и целите на Сдружението, Евелина изяви желание да работи със Сдружението за разработване на нови проекти и сътрудничества, особено в областта на културния туризъм. Тя вярва, че традицията е тясно свързана със сектора на културния туризъм и казва: